Kõige olulisem jumalikule toidule keskendudes on see, et Sel on võime toita meid kõikidel tasanditel. Suurendades Selle voolu läbi oma biosüsteemi võime me saada kasu isegi kui me valime jätkuvalt söömisest rõõmu tunda. Kui lubame sellel jumalikul toitval vool oma süsteemis tugevamaks muutuda, saame emotsionaalselt, mentaalselt ja vaimselt toidetud.

Lisainfot raamatu kohta leiad alljärgnevalt lingilt:

http://paikesepillaja.edicy.co/raamatud/jumalate-toit


Jasmuheeni raamat „Vaimne Resonants” on käsiraamat oma isikliku väe ja enesemeisterlikkuse suurendamiseks. Meie kõik oleme maisel tasandil väljendunud puhta energia süsteemid ning allume kogu energiat ja mateeriat valitsevatele universaalsetele seadustele. Üks põhilisi neist on Resonantsi seadus – me tõmbame endale ligi samasugust energiat, nagu iseendas kanname...

Lisainfot raamatu kohta leiad alljärgnevalt lingilt:

http://paikesepillaja.edicy.co/raamatud/vaimne-resonantsSee on äärmiselt põnev lugu Hajim Vitalist, vähetuntud 16. sajandi rabist, kes pani kirja Isaak Luria ideed. Ilma Vitali kirjandusliku andeta ei teaks keegi Isaak Luriast, veel tänapäevalgi olemasoleva Kabala kooli asutajast. Luria mängib Kabalistis olulist rolli, ometigi on peategelaseks Hajim. Ta on äärmiselt edasipüüdlik noormees, kes unistab imelisest tulevikust Põhja-Gallilea väikelinnas, kus elab ja õpib suurem osa Kabala tõlgitsejaid. Tema teel edule paikneb aga rohkem takistusi, kui ta arvata oleks osanud...

http://paikesepillaja.edicy.co/raamatud/kabalist