Tamme otsas istus vana tark lind.

Mida enam ta kuulas, seda vähem ta rääkis.

Ja mida vähem ta rääkis, seda enam ta kuulis.

(Eric Pearl raamatust “Taasühendumine”)


Olen sündinud 28. augustil 1969. Mind iseloomustab maine lihtsus ja siirus. Kasvasin inseneride perekonnas ja olen ka ise lõpetanud TTÜ keemia teaduskonna. Olen õppinud ka Tallinna Meditsiinikoolis. Olen teinud tõlgitööd ja kirjastanud 3 raamatut (vaata raamatute alt) ning organiseerinud seminare (vaata seminaride ajalugu).

Kõige rohkem on mind õpetanud elu jooksul kogetu ja õpitu. Eluülikoolis olen hoolega arendanud oma intuitsiooni, selleks et tasakaalustada intuitiivne ja ratsionaalne pool. Meditatsioon on olnud minu elu osa juba siis, kui veel ei teadnudki, mis see on. Olen avastanud, et minu aju töötab loomulikult rohkem meditatiivsel sagedusel.

Olen otsiva vaimuga ja kogu aeg liigun elus edasi. Mind huvitab inimene ja psühholoogia ning inim-meele piiritud võimed. Mind paelub erinevaid religioone ühendav kõrgem mõte, mida on ajast aega inimesi vaimselt ülendanud. Jooga, humanistlik filosoofia, antropoloogia ja loodusrahvaste šamanistlik maailmapilt, ravimtaimed, permakultuur ning veel paljud valdkonnad on mulle tuttavad. Ma pole kinnistunud ühegi uskumussüsteemi alla. Suhestun sellega, mis mulle õige tundub. Olen alati püüdnud luua seoseid ja ühendusi ning olnud lepitaja.
Üks osa minust on alati teadnud, et meis on midagi suurt – ühendus suure tervikuga. Oleme kõik ühendatud, nagu ruumiline ämblikuvõrk. Arvan, et meie inimestena oleme justkui rakud meist palju suurema elusolendi kehas. Olen reaalselt kogenud, kuidas iga mõte, isegi väljaütlemata, avaldab mõju. Kuidas me igal hetkel loome oma maailma ja oleme kaasloojad palju suuremas protsessis.
Usun inimeste piiritusse arenemisvõimesse ja et ühel päeval elame me maailmas, kus ei ole sõdu, vägivalda, ebaõiglust, kasuahnust.

Kogu minu tegevus on kantud isiklikust praktilisest huvist elu vastu, et tervendada ja tasakaalustada, armastada ja hoolida, väärtustada. Mind huvitab kuidas luua paremat elu, millistele seadustele see allub. Inimesed on minu jaoks ääretult huvitavad.