Praana programm ja 21 päevane protsess                                                                     Intervjuu Jasmuheeniga (Katkend e-raamatust THE PRAANA PROGRAM. Tõlkinud Riina Soone)

K: Praana programmi esimeses raamatus (“Valgusest elamine” - Living on Light) kirjeldate te seda üleminekut mitte kui ainult oma isiklikku kogemust, vaid ka kui erilist pühitsust, mis on nüüd tuntud kui 21 päevane protsess. Milles lühidalt see 21 päevane pühitsusprotsess seisnes?

V: See oli vaimne pühitsus, mis suurendas meie sisemist valguse osakaalu ja isiklikke kalibreerumistasandeid. Nii sai mõnele inimesele osaks võime olla vaba füüsilise toidu tarbimise vajadusest. Mõne arvates rekalibreeris see meid Jumaliku Armastuse sügavamatele tasanditele, nii et meile said osaks veel  teisedki esoteerilised annid.

K: Mis motiveeris Teid seda 21 päevast protsessi läbi tegema?

V: Sellel ajal oli minu ainus eesmärk isiklik ülestõusmine ja valgustumise teekond. Kui keegi oleks öelnud “tee see pühitsus läbi ja sul ei ole enam vaja füüsilist toitu” ei oleks see mind huvitanud. Puhtalt praanast elamine füüsilise toiduna oli palju suurema isikliku, vaimse teekonna väike kõrvalsaadus, mis on ikka veel lahti rullumas.

K: Mis kasu oli 21 päevase pühitsuse läbitegemisest?

V: Seda on raske öelda, sest minu peamine elustiil hoidis mind kanalitel kust pärinevad paljud annid, seega on neid raske eraldada. Kuid siiski usun, et 21 päevane protsess kiirendas ja avardas minu võimeid sellistes asjades nagu pidev Armastuse voos olemine, pidev sünkroonsuse kogemine, dimensioonidavaheline telepaatia, selgelt tundmine ja ka praanast toitumise tegelikkus.

K: Mis on selle probleemid või väljakutsed?

V: Paljud probleemid, alates ekstreemsest kehakaalukaotusest kuni isegi võimaliku elukaotuseni võivad 21 päevasel protsessil tuleneda sellest, kui inimene ei ole valmis ja ei kuula oma sisehäält. Atleet peab treenima, et maratoni kergusega läbida ja samamoodi on see ka 21 päevase pühitsusega – inimesel on vaja olla füüsiliselt, emotsionaalselt, mentaalselt ja vaimselt vormis, nii, et kalibreerumistasandid oleks õiged.

K: Te ütlete pidevalt, et eelistate raamatu “Jumalate toit” (Food of Gods) üksikasjalikku ülemineku protsessi, miks?

V: See on aeglasem ja turvalisem ülemineku süsteem, mis soodustab füüsilise-, emotsionaal- ja mentaalkeha kergemat integratsiooni. See elimineerib paljud probleemid, mis inimestel 21 päevase protsessiga tekkisid.

K: Milliseid?

V: 21 päevane protsess on kiire tee programm, mis lülitab inimesed liiga kiiresti ühest reaalsusest teise. Siin ei ole piisavalt sotsiaalset/perekondlikku/emotsionaalkeha kohandumise aega ja seega võib see olla šokk nende tasandite biosüsteemidele. Peenenemise järk-järguline protsess tundub seda vähendavat ja püsivam olevat.

K: Kas kõigi 21 päevase protsessi tegijate põhieesmärk on ühenduda kõrgemaga ehk nende ülestõusnud jumaliku olemusega?

V: Ei. 83% uuritud inimestest üle maailma ütlesid, et tegid 21 päevase protsessi kuna see lihtsalt tundus õige olevat; 72% tegid seda, et kogeda oma Jumalat – Seesmist Jumalikkust. 19% tegid seda tervislikel põhjustel ja 12% toitumisprobleemidest ajendatuna ning 5% uudishimust! Kuid inimestele ütlen ma nii: “Kui sa ei usu Jumalat või piiritu armastuse ja tarkuse universaalset välja, siis mis sind sinu arust söömise lõpetamisel toitma hakkab?” Seda tehes on vaja olla teadlik, et oma tegelikkust luuakse ise ja vallata meele meisterlikkust, sellist nagu “Ma eeldan, et praana, Jumala vägi mind toidab” ja nii ta ka teeb, sest universaalne väli peegeldab ja toetab meie uskumusi.

K: Teie esimeses raamatus sellel teemal (“Valgusest elamine” - Living on Light) olid need sammud, mis inimestel selle programmi jaoks valmistumiseks vaja ette võtta küllaltki lihtsad, kuid teie hilisemates raamatutes on need juhtnöörid muutunud üksikasjalikumaks, näiteks taimetoitlus mitme aasta kestel, äärmuslik taimetoitlus kuus kuud, ja toortoit ning vedelikud järgmised kuus kuud. Miks nii? 

V: Minu taust oli üle 20 aasta kehalist vormisolekut, taimetoitlust, meditatsiooni jne ja ma lihtsalt oletasin, et igaühel, keda see protsess köidab, on iseenesest mõistetavalt samasugune taust. Häälestamata inimesele on ainult praanast toitumise programmi teostada väga ekstreemne ja selleks on ilmselgelt vaja olla hästi ettevalmistatud, et see saaks olla just nii edukas nagu ta võiks ja et sellest saada maksimumi. Seega on uute meetodite puhul tegemist pikema ettevalmistuse perioodiga ja nüüd me soovitame, et inimesed lülitaksid oma kehad praanatoidule raamatu “Jumalate toit” The Food of Gods programmi järgi ja samuti mõistaksid kosmiliste osakeste hüdratiseerimist ja toitumise tegelikkust, mida me käsitleme käsiraamatus “Armastuse Seadus” Law of Love, mille rõhuasetus on samuti suunatud südameenergiale.

Lühidalt toitumistasandist, kui sa soovid olla hulga tervem ja vaba isegi toitumisvajadusest, siis esiteks:

·         hakka taimetoitlaseks

·         siis hakka äärmuslikuks taimetoitlaseks ja lõpeta kõikide loomsete toodete tarbimine

·         siis mine üle toortoidule, siis puuviljade tarbimisele

·         siis tulevad vedelikud, siis praana

Mida järk-järgulisemalt sa selle toitumise ülemineku teed, seda kergem saab olema sinu emotsionaalkehal vabaneda sõltuvusest nautida laialdase toiduvaliku söömist. Samaaegselt on vaja iseennast mentaalselt ja emotsionaalselt häälestada. Kuid ainuüksi toitumise peenendamine ei tõmba sulle ligi piisavalt kosmilisi osakesi pelgalt praana režiimil tervise säilitamiseks.

Pea meeles- praana programm ei tähenda söömist või mitte söömist, see on tugeva sideme sisse seadmine Sisemise Jumalikkusega meie DOW ga (Divine One Within). Selle väga väike kõrvalprodukt/kõrvalmõju on, et See toidab meid kui me valime enam toidust toitaineid mitte võtta. Kuid mis meid toidab selle ühenduseta/sidemeta? Kohe päris kindlasti ei ole tegu mingi uue mitte-füüsilise toidu dieediga.

K: Kas Teile tundub praegu, et esimese raamatu (“Valgusest elamine” - Living on Light) juhtnöörid olid valed või eksitavad?

V: Mitte valed, kuid ma eeldasin, et inimesed suudavad rohkem eristada/ ära tunda ja eeldasin ning usaldasin, et inimesed saavad aru selle raamatu tegelikust sõnumist ja on suutelised ise vastutama ja hästi ettevalmistatud.

K: Kas kirjeldaksite mis on Teie esimese raamatu (“Valgusest elamine” - Living on Light) tegelik sõnum?

V: Selle peamine sõnum on see, et on võimalik olla kõikidel tasanditel toidetud veel ühe teise toiduallika poolt ja et seda suudab teha Sisemine Jumalikkus, juhul, kui me nii valime ja selleks loa anname. Meie sõnum on ka inimkonna vajadusest võtta kõige, praegu nende elus toimuva eest vastutus, sest inimeste valikud mõjutavad planeeti. Meil kõigil on võimalik teha väga palju ressursside efektiivsema kasutamise kaudu, et üleminek sellel aastatuhandel saaks olla rõõmuküllane kõigi jaoks. Tegelikult oli esimene raamat selles reaalsuseväljas minu isiklik kogemusteekond ja selle võimalikuks tunnistamine, kuigi ma selle teadust, mis või kuidas ei mõistnud. Ma teadsin ainult, et selle 21 päevase pühitsuse kõrvalmõjuna anti mulle see and.

K: Kas võib arvata, et ainult üksikutel inimestel on meelemeisterlikkus ja füüsiline vormisolek esimeses raamatus (“Valgusest elamine” - Living on Light) räägitud 21 päevase protsessi läbitegemiseks?

V: Või see soov/iha. Kuid siiski on neid juba piisavalt selleks, et selle asja suhtes tekitada ülemaailmne teadvusnihe. Kui inimesed saavad infot, mis on õige nende mustri jaoks, juhtub imelikke/naljakaid asju – nende süda hakkab laulma. Küsides saame me käivitada selle mustri “teabe allalaadimise” selle kohta miks me tegelikult siin oleme. Seega, kui sellel teemal raamatutes olev teave ei pane sinu südant laulma, ära seda tee, sest sellisel juhul ei ole see sinu osa mustrist. Kui sa otsustad seda teha, siis on sul vaja abi paluda oma Seesmiselt Jumalikkuselt, et üleminek toimuks rõõmus, kerguses ja armus ning siis on sul vaja teha korda oma toiduvalik, ennast vormi saada, jälgida oma emotsioone toidu suhtes ning ette valmistada oma perekond. AINULT sinu SEESMINE JUMALIKKUS võib varustada sind sinu jaoks ideaalse ülemineku protseduuriga ja ainult sinu SEESMINE JUMALIKKUS saab sulle paljastada sinu mustri.

K: Seejärel tõite te “praana kui toidu” arutluse ülemaailmsele areenile teise raamatuga sarjast “Jumalik toitumine” – Divine nutrition. Mis oli selle keskendumispunk?

V: Teises raamatus “Valguse saadikud- maailma tervise, maailma nälja projekt” (Ambassadors of Light – World Health, World Hunger Project), on rohkem infot meie uurimisprojektidest ja samuti rõhutame me uuesti vormisolemise ja ettevalmistamise vajadust. Igasse meie poolt väljaantud kordustrükki oleme me värsket infot juurde lisanud, kuna ka meie endi jaoks on rohkem avalikuks tulnud ning selles raamatus rakendame seda ka globaalsete programmide juures nagu ressursside ümberjagamine, globaalne keskkonnaalane mõjutamine ja veel teised poliitilisemad teemad.

K: Te ütlete oma täiendavas materjalis, et mitte kõigi inimeste tervislik seisund ei parane 21 päevase protsessiga ja tegelikult mõnede inimeste seisund halveneb?

V: See mõjub igaühele erinevalt, ehkki 91 % vaadeldud inimestest ütlesid, et see 21 päevane protsess oli kasulik ja 66% ütlesid, et nende tervis paranes. Pühitsus seisneb energia ümbersuunamises ja inimestele saab selle 21 päevase protsessi kestel osaks palju ande/kingitusi, millel ei ole midagi tegemist praana kui pideva füüsilise toidu allikaga. Ma olen tähele pannud, et inimeste saadud annid sõltuvad nende taotluse puhtusest.
 

K: Kas te teete piiranguid selle suhtes,  kes võib teha 21 päevast pühitsusprotsessi, et muuta seda turvaliseks?

V: Seda ei saa teha, see on nagu ärasõitnud rong, kuskil seal väljaspool, sest jumaliku toitumise sarja esimene raamat on nüüd olemas 17 keeles, sellegi poolest oleme me välja andnud regulaarseid täiendusi ja juhtnööre, millest üks on “Saa praana jaoks vormi”-  Get fit for Prana. Me oleme samuti välja andnud nimekirja selle kohta, mida me tahame, et inimesed teevad ja me värskendame ning levitame oma uurimusi ja soovitusi. Minul on selline vaatenurk, et inimesed on intelligentsed ja kasutavad oma äratundmist. Samuti on meil selle juures olemas suurim õpetaja ja teejuht, kelleks on Seesmine Jumalikkus ja Tema südameasjaks on meie kõrgem hüvang. Kes olen mina, et ma võin öelda mida keegi tohib või ei tohi teha – eriti nende puhul, kes on eelnevalt seda tegema programmeeritud? Kuid me saame pakkuda juhtnööre ja täiustada oma mudeleid järgnevate tekstidega, nagu me oma kirjutistes tasuta netiajakirjas The ELRAANIS Voice jätkuvalt oleme teinud ja ka praegu selles lühikokkuvõttes.

K: Kas haiged inimesed tohivad teha 21 päevast protsessi? V: Mina kuulen paljudest imetabastest tervenemistest mis praana voo suurenemisel toimuvad ja kuigi paljud nendest inimestest ei ole kõigil tasanditel vormis, on nad seda tehes ometi suurt kasu saanud. Miks praana programm osasid tervendab ja teisi mitte, me ei tea, kuid me teame, et mida paremas vormis me kõikidel tasanditel oleme, seda turvalisem see 21 päevane protsess on. Kuid mina isiklikult soovitan igaühel kasutada selle asemel  “Jumalate Toidu” Food of Gods ülemineku programmi